Digimarkkinoinnin sanakirja

Tämä artikkeli päivittyy!

A

Algoritmi määrittää, miten esimerkiksi some näyttää julkaisuja tai miten Googlen hakutoiminto toimii. Se on tietynlainen “ohje”, jonka mukaan ohjelmat toimivat. Digimarkkinoinnissa algoritmeistä puhutaan erityisesti silloin, kun jokin somekanava tai Google muuttaa algoritmiaan merkittävästi.

A/B testaus: Käytetään mm. mainonnassa, verkkosivujen sisällössä ja uutiskirjeissä. Perusperiaate on testata kahta erilaista versiota, ja katsoa kumpi toimii paremmin. Esimerkiksi mainonnassa voidaan tehdä kaksi mainosta, joissa on sama teksti, mutta eri kuva. Mainoksia pyöritetään samaan aikaan, samalle kohdeyleisölle. Huonommin toiminut mainos poistetaan. Paremmin toimineen mainoksen testausta voidaan jatkaa, seuraavaksi esimerkiksi tekemällä kaksi eri versiota tekstistä.

Avainsana eli hakusana. Sana, lause, kysymys tai fraasi, jolla etsitään tietoa hakukoneesta.

Avainsanatutkimus, avainsana-analyysi: Avainsanatutkimuksessa etsitään sivulle parhaiten sopiva avainsana hakukoneoptimointia varten. Voit lukea lisää avainsanatutkimuksesta täällä.

ALT-teksti: Suomeksi vaihtoehtoinen teksti. Teksti, josta hakukone lukee, mikä tai kuka kuvassa esiintyy. Näkyy käyttäjälle, jos kuva ei jostain syystä lataudu. Voit lukea ALT-tekstin merkityksestä hakukoneoptimoinnissa täällä.

B

Bannerimainonta: ks. Display mainonta

C

Cookies: Suomeksi evästeet. Pieni pätkä koodia verkkosivuilla, joka kerää tietoa käyttäjästä verkkosivulla. Tieto voi olla yksittäisillä sivuilla käymistä tai tietyn painikkeen klikkaus. Evästeet eivät yksilöi kävijää, vaan sen avulla seurataan mm. verkkosivun kävijöiden määrää, suosituimpia sivuja, sivulla vietettyä aikaa ym. Evästeitä voidaan käyttää myös kohdennettuun mainontaan, jolloin verkkosivulta poistuttaessa kävijälle näytetään mainoksia k.o. tuotteesta tai palvelusta. GDPR:n myötä jokaisella sivulla tulisi olla mahdollisuus kieltää evästeiden käyttö. Moni sivu tarjoaa myös mahdollisuuden kieltää osan evästeistä, esim. mainontaan liittyvät evästeet.

CPC, Cost Per Click: Yksittäisen klikkauksen hinta. Digimainnonnassa useimmiten maksetaan klikkausten perusteella. Yhden klikkauksen hinta vaihtelee toimialoittain ja mainosalustoiden kesken. Esimerkiksi Facebookissa yhden klikkauksen hinta on tyypillisesti 1-2 euroa, Google Adsissa klikkauksen hinta voi nousta jopa lähemmäksi kymmentä euroa, jos hakusana on hyvin kilpailtu (ja tuotteen tai palvelun hinta on korkea).

CTA, Call To Action: Suomeksi “Toimintokehote”. Lause tai sana, jolla pyritään aktivoimaan potentiaalinen asiakas tekemään jokin toiminto. Esimerksi mainoksessa “Osta nyt!” tai somejulkaisussa “Lue lisää blogistamme!”

CPM, Coste Per Mille: Hinta tuhatta näyttökertaa kohden. Tätä hintatarjousta käytetään, jos halutaan lisätä tietoisuutta tarjottavasta tuotteesta tai palvelusta. Tällöin mainosta näytetään mahdollisimman monelle, ja hinta määräytyy tuhatta näyttökertaa kohden.

CTR, Click-Through-Rate: Klikkausprosentti, eli kuinka moni mainoksen tai esimerkiksi uutiskirjeen nähnyt klikkasi sitä. Uutiskirjeiden, ja niin sanotun Display- tai bannerimainonnan klikkausprosentit ovat tyypillisesti alhaisia, ja hakusanamainonnassa korkeammat.

D

Display mainonta: Toiselta nimeltään bannerimainonta. Kuva-, teksti- tai videomainos, jota näytetään verkkosivuilla niiden ylä-, tai alaosassa tai sivupalkissa. Mainos kohdennetaan verkkosivujen aiheiden tai asiakasprofiilin mukaan. Display mainoksia voi tehdä Google Adsilla, Microsoft Advertisingilla ja joissain tapauksissa verkkosivujen omina mainoksina.

E

Evästeet: ks. Cookies

G

GDPR: Lyhenne englanninkielisistä sanoista General Data Protection Regulation, Yleinen tietosuoja-asetus. Henkilötietojen käsittelyä säätelevä laki EU:ssa. GDPR:n mukaan mm. verkkosivujen evästeet tulee voida kieltää, tietojen tallennukseen tulee olla perusteltu syy ja omat tiedot pitää olla mahdollista saada ja poistaa pyytäessä. GDPR:stä voi lukea lisää tietosuojavaltuutetun toimiston sivulla.

H

Hakukonemainonta: Nimensä mukaisesti mainostamista hakukoneessa, esim. Googlessa. Hakukoneelle maksetaan siitä, että oman verkkosivun mainos näkyy hakutuloksissa. Mainoksen näkyvyyteen vaikuttaa annetun budjetin lisäksi mainoksen ja laskeutumissivun laatu. Mainoksen ja laskeutumissivun tulee vastata tehtyyn hakuun mahdollisimman hyvin.

Hakukonemarkkinointi: Kattotermi hakukonemainonnalle ja -optimoinnille. Jossain yhteyksissä termillä tarkoitetaan pelkkää hakukonemainontaa.

Hakukoneoptimointi: Hakukoneoptimoinnilla pyritään nostamaan verkkosivut hakukoneen (yleensä Googlen) hakutuloksien kärkeen valituilla avainsanoilla tekemällä erilaisia toimenpiteitä verkkosivujen sisällä kuin niiden ulkopuolella. Eroaa hakukonemainonnasta siten, että hakukoneelle ei makseta, että sivu näkyisi hakutuloksissa. Tässä blogissa on useita tekstejä aiheeseen liittyen, näet ne kaikki painamalla tästä.

Hakusana: ks. Avainsana

Hashtag: tarkoittaa #-merkkiä. Suomeksi on aiemmin käytetty termiä “risuaita”. Tänä päivänä merkkiä käytetään sosiaalisessa mediassa merkitsemään aiheita julkaisuihin, esimerkiksi #markkinointimuikea. Käyttäjät voivat etsiä sisältöä sosiaalisen median palvelussa hashtagien avulla, ne ovat siis eräänlaisia aihetunnisteita. Hashtageja käytetään erityisesti Instagramissa ja Twitterissä.

I

Inbound: Inbound markkinointi tarkoittaa sellaisia markkinoinnin toimia, joilla asiakas saadaan tulemaan sinun luo. Inboundin vastakohta olisi markkinointi- tai myyntititoimet, joilla sinä lähestyt asiakas ensin. Inbound markkinointia on esimerkiksi tämä blogi. Tarkoituksena on tuottaa asiakkaalle häntä oikeasti kiinnostavaa tai hyödyllistä sisältöä, jonka jälkeen asiakas ottaa yhteyttä omasta halustaan. Yritys voi käyttää inboundissa yhtä tai useampaa eri sisältötyyppiä, joita voi olla esim. blogitekstit, podcast, videot.

K

Konversio eli tavoite. Konversioksi voidaan laskea esim. ostoskoriin siirtyminen tai yhteystietolomakkeen täyttäminen.

L

Laskeutumissivu on se paikka, johon käyttäjä ohjataan mainoksesta. Laskeutumissivu voi olla yksinkertaisesti etusivu tai jonkin palvelun sivu, tai se voi olla juuri tiettyä mainoskampanjaa varten tehty sivu. Laskeutumissivu voi myös olla eri verkko-osoitteessa, kuin yrityksen pääsivut. (Tällöin on yleensä kyseessä jokin erikoiskampanja.) Lasketutumissivun rakenne, sisältö ja ulkonäkö on erityisen tärkeitä mainoksen onnistumisen kannalta.

Liidi eli potentiaalinen asiakas.

Liidimagneetti: on jokin “täky”, jolla kerätään potentiaalisia asiakkaita, eli liidejä. Liidimagneetti voi olla esimerksi arvonta tai ilmainen ohje. Liidimagneetin tehtävä on kerätä potentiaalisten asiakkaiden yhteystietoja, jotta heihin voidaan olla myöhemmin yhteydessä.

M

Myyntisuppilo on tapa havainnollistaa ja suunnitella myyntiä ja markkinointia. Suppilon yläpäässä ovat potentiaaliset asiakkaat, jotka eivät kuitenkaan vielä tiedä yrityksesi palvelusta/tuotteesta. Suppilon alapäässä taas ovat ostaneet asiakkaat. Prosessi kuvitellaan ikäänkuin suppilona, jossa alaspäin mentäessä potentiaalisten asiakkaiden määrä vähenee, mutta jäljelle jäänyt joukko päätyy tekemään oston.

N

Natiivimainos on mainos, joka sulautuu ympäristöönsä, eikä vaikuta ensisilmäyksellä mainoksella. Useimmiten tällä tarkoitetaan maksettua artikkelia esimerkiksi aikakausilehden verkko- tai printtijulkaisussa.

O

Orgaaninen näkyvyys tarkoittaa ei-maksettua näkyvyyttä. Julkaisuilla voi olla orgaanista ja ei-orgaanista näkyvyyttä samaan aikaan. Jos sinulla on esimerkiksi hakukonemainos Googlessa, voi sama sivu näkyä hakutuloksissa myös orgaanisesti.

Ostopolku/Ostoputki kuvaa asiakkaan reitin ostotapahtumaan. Reitti voi on moni- tai yksikanavainen. Esimerkki monikanavaisesta ostopolusta:

  1. Asiakas näkee mainoksen uudesta verkkokaupasta sosiaalisessa mediassa ja vierailee verkkokaupan nettisivuilla.
  2. Asiakas löytää mielenkiintoisen tuotteen ja lisää sen ostoskoriin.
  3. Asiakas haluaa tarkistaa tuotteen saatavuuden ja ominaisuudet lähimmässä fyysisessä myymälässä ja käyttää verkkokaupan myymälähakua löytääkseen lähimmän myymälän.
  4. Asiakas käy fyysisessä myymälässä tarkistamassa tuotteen ja päättää lopulta ostaa sen.
  5. Asiakas palaa verkkokaupan sivuille ja tilaa ostetun tuotteen verkkokaupasta, koska hän haluaa hyödyntää verkkokaupan alennuskoodin.

Katso myös Myyntisuppilo

Outbound sanaa käytetään yleensä lähinnä inboundista puhuessa, sillä se on inbound markkinoinnin vastakohta. Outbound markkinointi on asiakkaan lähestyminen (jopa aggressiivisin keinoin) erilaisten yksisuuntaisten mainos- tai myyntikamppanjoiden muodossa.

P

PPC, Pay per click eli maksu klikkausmäärän mukaan. Yksi yleisimmin käytetyistä maksutavoista digimainonnassa. Katso myös CPC.


Pikseli eli lyhyt pätkä koodia, joka laitetaan verkkosivuille. Esim. “Facebook pikseli” tarkoittaa koodia, jolla Facebook seuraa verkkosivujesi käyntejä (jolloin voidaan päätellä, kuinka moni tuli sivuillesi FB mainonnan kautta).

R

Remarketing, eli uudelleenmarkkinointi tarkoittaa nimensä mukaisesti markkinointitoimenpiteitä, joissa mainostetaan palvelua asiakkaalle uudestaan. Asiakas voi esimerkiksi käydä verkkokaupassa katsomassa tuotetta X, jonka jälkeen hän saa tuotteen mainoksia muilla verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa.


Responsiivinen tarkoittaa verkkosivua, joka mukautuu käyttäjän laitteen näytön kokoon.